Αυτή η πανάρχαια πρακτική είναι η λύση για έναν καλύτερο διαλογισμό