Για να ελέγξεις τον ύπνο σου πρέπει πρώτα να κατανοήσεις και να αντιληφθείς τις συνήθειές σου
Μια σκήνη από τις ημέρες που έρχονται είναι η σημερινή σου δόση ευτυχίας