Πρόκειται για ένα συχνό ερώτημα. Ναι, υπάρχει η διαδικασία αυτή και ονομάζεται εξωσωματική σε φυσικό κύκλο.

Η διαδικασία της εξωσωματικής σε φυσικό κύκλο είναι μία σχετικά απλή και φιλική προς τη γυναίκα διαδικασία και η ιδιαιτερότητα της προκύπτει από το γεγονός ότι η γυναίκα δε χρειάζεται να λάβει αγωγή διέγερσης ωοθηκών.

Τα βήματα που ακολουθούμε είναι τα εξής

Παρακολουθούμε μία γυναίκα με υπερηχογράφημα και ορμονολογικό έλεγχο (εξέταση αίματος) ανά 2-3 ημέρες ξεκινώντας από την 6η-7η ημέρα του κύκλου για 2-3 φορές συνολικά.

Όταν το κυρίαρχο ωοθυλάκιο του μήνα φτάσει στο κατάλληλο μέγεθος (17-18 χιλιοστά) μπορούμε να πραγματοποιήσουμε την ωοληψία η οποία γίνεται εντός του κέντρου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Η ωοληψία είναι μία σύντομη διαδικασία η οποία μπορεί να πραγματοποιηθεί υπό υπερηχογραφικό έλεγχο με ή χωρίς μέθη και η γυναίκα να επιστρέψει την ίδια ημέρα στην εργασία της και στις καθημερινές της δραστηριότητες.

Αφού ληφθεί ένα ώριμο ωάριο στη συνέχεια προχωράμε είτε στην κρυοσυντήρηση του ή στη γονιμοποίηση. Τα επόμενα βήματα μέχρι την εμβρυομεταφορά είναι κοινά με την κλασσική εξωσωματική.

Ο φυσικός κύκλος εξωσωματικής ενδείκνυται σε

· Γυναίκες με ιστορικό κακοήθειας όπως π.χ. ιστορικό Ca μαστού οι οποίες έχουν αντένδειξη να πάρουν ορμόνες για τη διέγερση των ωοθηκών

· Γυναίκες οι οποίες ήδη έχουν δοκιμάσει να κάνουν κύκλο εξωσωματικής με αγωγή και είχαν φτωχή ανταπόκριση

· Γυναίκες κυρίως μετά τα 40 με χαμηλό ωοθηκικό απόθεμα και χαμηλή AMH στις οποίες δεν έχει νόημα να χορηγηθεί ενέσιμη αγωγή γιατί γνωρίζουμε ότι δε μπορεί να επιτευχθεί η ανάπτυξη πολλών ωοθυλακίων όποτε η διέγερση με υψηλές δόσεις ενέσιμων φαρμάκων δε μπορεί να προσφέρει κάτι παραπάνω.

· Γυναίκες οι οποίες παρότι δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη, δεν επιθυμούν ή τους φοβίζει η ιδέα των ενέσεων.

Τα ποσοστά επίτευξης κύησης μετά από εξωσωματική σε φυσικό κύκλο δε διαφέρουν από τα ποσοστά επιτυχίας μετά από διέγερση ωοθηκών. Υπάρχουν επίσης και επιστημονικά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι ίσως η ποιότητα των ωαρίων που έχουν προκύψει από φυσικό κύκλο είναι καλύτερη.

Σε κάθε επιλογή όμως υπάρχουν και μειονεκτήματα που πρέπει να γνωρίζουμε όπως ότι το ωάριο που θα συλλεχθεί με την ωοληψία μπορεί να μην είναι ώριμο ή/και να μην είναι κατάλληλο για γονιμοποίηση.

Η απάντηση λοιπόν είναι ναι. Μπορεί να κάνεις εξωσωματική χωρίς να ακολουθήσεις φαρμακευτική αγωγή αλλά πάντα το πρώτο βήμα είναι η κατάλληλη συμβουλευτική για το ποια είναι η ενδεδειγμένη προσέγγιση για κάθε γυναίκα ή κάθε ζευγάρι ξεχωριστά που ξεκινά αυτή τη διαδικασία.

Ευχαριστούμε την κ. Δήμητρα Κάππου , MSc, PhD, Μαιευτήρα – Γυναικολόγο με Εξειδίκευση στην Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή, Τ : 2107216172, K: 6985800945