Σε αυτή την ανταγωνιστική αγορά εργασίας, το να γνωρίζεις τις σωστές ερωτήσεις που πρέπει να κάνεις στο τέλος μιας συνέντευξης, μπορεί να κάνει τη διαφορά για να εξασφαλίσεις τη δουλειά των ονείρων σου – ειδικά από τη στιγμή που πολλοί υποψήφιοι δεν ρωτούν τίποτα.

Ο James Dooley, ιδρυτής της FatRank, αναλύει τις ερωτήσεις που θα πρέπει να κάνεις στο τέλος μιας συνέντευξης, οι οποίες θα σε βοηθήσουν να ξεχωρίσεις και να κατακτήσεις τη δουλειά των ονείρων σου.

Πώς η εταιρεία προωθεί την καινοτομία και ενθαρρύνει τους εργαζόμενους να συνεισφέρουν νέες ιδέες;

Αυτή η ερώτηση δείχνει το ενδιαφέρον σου για την προσέγγιση της εταιρείας στην καινοτομία και την προθυμία σου να συνεισφέρεις νέες ιδέες. Δείχνει ότι είστε προνοητικ@ και ενεργ@ στην αναζήτηση τρόπων να προσθέσεις αξία στην ομάδα.

Ο James λέει: «Δείχνοντας γνήσιο ενδιαφέρον για την καινοτομία, ευθυγραμμίζεστε με τους στόχους και τις αξίες της εταιρείας, καθιστώντας σας πιο ελκυστικό υποψήφιο για θέσεις που απαιτούν δημιουργικότητα και ικανότητες επίλυσης προβλημάτων».

Μπορείτε να μοιραστείτε παραδείγματα επιτυχημένων έργων ή πρωτοβουλιών, των οποίων ηγήθηκαν οι εργαζόμενοι εντός της ομάδας;

Η ερώτηση αυτή σου επιτρέπει να μάθετε περισσότερα για την κουλτούρα συνεργασίας και ομαδικής εργασίας της εταιρείας και τις ευκαιρίες για ατομική συνεισφορά και ηγεσία.

Το να ρωτάς για επιτυχημένα έργα δείχνει την προθυμία σου να μάθεις από τις επιτυχίες του παρελθόντος και να συμβάλλεις ουσιαστικά σε μελλοντικά έργα. Δείχνει επίσης ότι εκτιμάς την ομαδική εργασία και ενδιαφέρεσαι να ακούσεις για τα επιτεύγματα των δυνητικών συναδέλφων σου.

Ποια μέτρα λαμβάνει η εταιρεία για την προώθηση της πολυμορφίας, της ισότητας και της ενσωμάτωσης στο χώρο εργασίας και πώς αυτές οι πρωτοβουλίες επηρεάζουν την εταιρική κουλτούρα;

Ο James αναφέρει: «Το να ρωτάς για τη δέσμευση της εταιρείας για την πολυμορφία, την ισότητα και την ένταξη στο τέλος της συνέντευξης, δείχνει την αφοσίωσή σου να εργαστείς σε ένα περιβάλλον που εκτιμά την πολυμορφία και προωθεί τη συμμετοχικότητα. Παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με την εταιρική κουλτούρα και κατά πόσον αυτή ευθυγραμμίζεται με τις αξίες και τις προτεραιότητές σου, βοηθώντας σε να λάβεις μια τεκμηριωμένη απόφαση σχετικά με την ευκαιρία εργασίας».

Με ποιους τρόπους η εταιρεία δίνει προτεραιότητα στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και στην ευημερία των εργαζομένων;

Η ερώτηση αυτή καταδεικνύει το ενδιαφέρον σου για την ευημερία σου και την επιθυμία σου να εργαστείς σε μια εταιρεία που εκτιμά την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Σου επιτρέπει επίσης να αξιολογήσεις κατά πόσον η κουλτούρα της εταιρείας ευθυγραμμίζεται με τις προσωπικές σου αξίες και προτεραιότητες.

Η ερώτηση σχετικά με την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής σηματοδοτεί στον υπεύθυνο της συνέντευξης ότι είσαι ένας/μία ευσυνείδητ@ υποψήφι@ που δίνει προτεραιότητα στην αυτοφροντίδα και την παραγωγικότητα. Δείχνει επίσης ότι επενδύεις στην εξεύρεση μακροπρόθεσμης προσαρμογής σε μια εταιρεία που υποστηρίζει την ευημερία των εργαζομένων της.

Πώς η εταιρεία προσαρμόζεται στις τάσεις του κλάδου και μένει μπροστά από τον ανταγωνισμό και πώς μπορώ να συμβάλω σε αυτή την καινοτομία;

Η ερώτηση αυτή αποδεικνύει το ενδιαφέρον σου για τον στρατηγικό σχεδιασμό της εταιρείας και την προθυμία σου να συμβάλλεις στην ανάπτυξη και την επιτυχία της. Δείχνει ότι είσαι προνοητικ@ στην αναζήτηση τρόπων για να προσθέσεις αξία και να παραμείνεις μπροστά από τις εξελίξεις στον κλάδο.

Ρωτώντας σχετικά με την προσέγγιση της εταιρείας στην καινοτομία, τοποθετείς τον εαυτό σου ως έναν υποψήφιο που “βλέπει” μπροστά και είναι πρόθυμος να συνεισφέρει φρέσκες ιδέες και να προωθήσει θετικές αλλαγές. Σου επιτρέπει επίσης να προβάλλεις τις γνώσεις σου σχετικά με τις τάσεις του κλάδου και τον ενθουσιασμό σου για τη διατήρηση της πρωτοπορίας στον τομέα σου.