Eίναι πλέον συνηθισμένο να βλέπεις παντού στο ίντερνετ άτομα να αποκαλύπτουν δημόσια ότι έχουν λογαριασμούς σε πλατφόρμες με ψηφιακό περιεχόμενο για ενήλικες και να το πουλάνε έναντι υψηλών αμοιβών: Ουσιαστικά είναι content creators στη διαδικτυακή σεξεργασία.

Σίγουρα θα έχεις πιάσει τον εαυτό σου να αναρωτιέται πολλά πράγματα όχι απαραίτητα με τη σειρά που τα παραθέτουμε εμείς: Το ένα είναι «μήπως να τα βροντήξω όλα και να ανοίξω Only Fans;» , το άλλο «Ναι αλλά μήπως θα πάω φυλακή;» και το τρίτο «Αυτό όντως θεωρείται σεξεργασία κι αν ναι, είναι νόμιμο; Αν όχι είναι ηθικό;»

Mπορεί όλες τις παραπάνω ερωτήσεις να τις έχεις κάνει στον εαυτό σου μεταξύ αστείου και σοβαρού, εμείς ωστόσο εξετάσαμε το θέμα με πολλή σοβαρότητα και σου έχουμε τις απαντήσεις που αναζητάς:

Όσον αφορά στο ηθικό σκέλος, αυτό επαφίεται ξεκάθαρα στις προσωπικές αξίες και αρχές του καθενός. Ο κάθε άνθρωπος έχει το προσωπικό του αξιακό σύστημα και αντιλαμβάνεται διαφορετικά τα πράγματα και τη ζωή. Επομένως δεν μπορούμε να κρίνουμε αντικειμενικά αν η διαδικτυακή σεξεργασία είναι ηθική ή όχι, αυτό είναι κάτι που ο καθένας θα το κρίνει μόνος του για τον εαυτό του.

Το θέμα της νομιμότητας του να διαθέτει κάποιος λογαριασμό σε πλατφόρμες όπως το OnlyFans στο πλαίσιο της ελληνικής νομοθεσίας είναι ένα ζήτημα που αφορά σε διάφορους νομικούς κανόνες. Η ελληνική νομοθεσία περιλαμβάνει νόμους και κανόνες που διέπουν τον τρόπο που λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι ιδιώτες πολίτες στο διαδίκτυο, καθώς και τη ρύθμιση του περιεχομένου που δημοσιεύουν.

Ωστόσο, η νομιμότητα του να διαθέτει κάποιος λογαριασμό σε πλατφόρμες όπως το OnlyFans εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η φύση του περιεχομένου που παρέχεται, η ηλικία του ατόμου που το παρέχει, και άλλες πτυχές που σχετίζονται με τους νόμους περί προστασίας της ανηλικίας, της ιδιωτικής ζωής και της πορνογραφίας.

Για να διασφαλίσει κάποιος τη συμμόρφωσή του με την ελληνική νομοθεσία, μπορεί να επικοινωνήσει με έναν νομικό σύμβουλο ή να αναζητήσει εξειδικευμένη νομική συμβουλή σχετικά με τις συγκεκριμένες πτυχές που τον αφορούν, πριν αποφασίσει να δημιουργήσει ή να διαχειριστεί ένα λογαριασμό σε αυτού του είδους τις πλατφόρμες. Επίσης, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι νόμοι και οι κανονισμοί των χωρών όπου λειτουργεί η συγκεκριμένη πλατφόρμα, καθώς αυτοί μπορεί επίσης να επηρεάσουν τη νομική κατάσταση.

Τέλος, η διαδικτυακή ασφάλεια και η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι επίσης σημαντικά ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη όταν διαχειρίζεται κανείς έναν λογαριασμό σε οποιαδήποτε διαδικτυακή πλατφόρμα.

Τι συμβαίνει όμως από οικονομικής άποψης;

Tα έσοδα από μια τέτοια δραστηριότητα μπορούν να δικαιολογηθούν ως εισόδημα από αυτοαπασχόληση ή ελεύθερο επάγγελμα, ανάλογα με τον τρόπο που οργανώνεται η συγκεκριμένη δραστηριότητα και η φορολογική νομοθεσία της εκάστοτε χώρας.

Συνήθως, όταν κάποιος λαμβάνει πληρωμές για το παρεχόμενο περιεχόμενο σε πλατφόρμες όπως το OnlyFans, αυτές οι πληρωμές θεωρούνται έσοδα από αυτοαπασχόληση ή ελεύθερο επάγγελμα. Αυτό σημαίνει ότι ο αποδέκτης είναι υπεύθυνος για την καταβολή των φόρων που αντιστοιχούν στο εισόδημα αυτό, και πιθανώς να απαιτείται να καταχωρήσει τα έσοδά του σε φορολογικές δηλώσεις ως εισόδημα από ελεύθερο επάγγελμα.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η φορολογική νομοθεσία διαφέρει ανάλογα με τη χώρα, και συνιστάται η συμβουλή ενός ειδικού φορολογικού συμβούλου ή λογιστή για να διευκρινιστούν οι ακριβείς υποχρεώσεις φορολόγησης στη συγκεκριμένη περίπτωση. Τα έσοδα από τη δραστηριότητα σε πλατφόρμες όπως το OnlyFans μπορεί να υπόκεινται σε φόρους εισοδήματος, κοινωνικές εισφορές, και άλλες φορολογικές υποχρεώσεις ανάλογα με τη νομοθεσία της κάθε χώρας.

Στην Ελλάδα, τα έσοδα από τέτοιες δραστηριότητες θεωρούνται εισόδημα και υπόκεινται στη φορολογία, όπως και άλλα είδη εσόδων. Ανάλογα με τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα έσοδα αποκτώνται, μπορεί να χρειάζεται να τηρηθούν ορισμένες διαδικασίες και να πληρωθούν οι αντίστοιχοι φόροι.

Για παράδειγμα, αν κάποιος λαμβάνει έσοδα από την παροχή υπηρεσιών μέσω του OnlyFans, αυτά τα έσοδα θα πρέπει να δηλωθούν στην εφορία και να υποβληθεί φορολογική δήλωση. Ανάλογα με το ποσό των εσόδων και την κατηγορία φορολογίας που εφαρμόζεται, ενδέχεται να απαιτηθεί ο πληρωμή φόρου εισοδήματος.

Eάν ένα άτομο είναι ενήλικο και δηλώνει τα έσοδά του από τη δραστηριότητα στο OnlyFans στη φορολογική του δήλωση, και προσφέρει περιεχόμενο μόνο για ενήλικες (δηλαδή περιεχόμενο που δεν παραβιάζει τους νόμους περί πορνογραφίας ή παιδικής πορνογραφίας), τότε η δραστηριότητά του είναι νόμιμη στην Ελλάδα από φορολογική άποψη.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι νομικοί και ηθικοί περιορισμοί που ισχύουν σχετικά με το περιεχόμενο που διανέμεται σε αυτού του είδους τις πλατφόρμες. Επίσης, εάν υπάρχει οποιαδήποτε αμφιβολία σχετικά με τη νομιμότητα της δραστηριότητας, είναι σημαντικό να συμβουλευτείτε έναν ειδικό νομικό ή να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες αρχές για περαιτέρω διευκρινίσεις.

Επιπλέον, είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι απαιτήσεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων και η εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων ασφαλείας για τη διασφάλιση της ιδιωτικότητας των χρηστών.

Aν κάποιος δημιουργεί περιεχόμενο με σημεία του σώματός του που δεν θεωρούνται «περιεχόμενο ενηλίκων» όπως είναι π.χ. τα πόδια και οι πατούσες τι ακριβώς ισχύει;

Η νομική αντιμετώπιση της δραστηριότητας μπορεί να εξαρτάται από το περιεχόμενο και τον τρόπο παρουσίασής του, καθώς και από τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή.

Εάν η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει την παρουσίαση ή την πώληση περιεχομένου που σχετίζεται με ενήλικες ή περιέχει σεξουαλικό περιεχόμενο, ίσως υπάρχουν νομικές και φορολογικές υποχρεώσεις που πρέπει να τηρηθούν, όπως η δήλωση εσόδων και η καταβολή φόρων.

Ωστόσο, εάν η δραστηριότητα απλώς περιλαμβάνει την παρουσίαση ή την πώληση περιεχομένου που αφορά άλλα μέρη του σώματος, όπως οι πατούσες, και δεν περιέχει σεξουαλικό περιεχόμενο, η νομική αντιμετώπιση ενδέχεται να διαφέρει. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σημαντικό να εξεταστούν οι τοπικοί νόμοι και κανονισμοί για να κατανοηθεί αν η δραστηριότητα αυτή είναι νόμιμη και αν χρειάζεται η καταβολή φόρων.

Γενικά, προτείνεται η συμβουλή ενός νομικού για την ερμηνεία των σχετικών νόμων και κανονισμών πριν αρχίσει κάποιος τέτοιου είδους δραστηριότητες. Στην Ελλάδα, η νομική αντιμετώπιση της δραστηριότητας αυτής εξαρτάται από τις νομικές διατάξεις που ισχύουν στη χώρα.

Για την πώληση περιεχομένου που απευθύνεται σε φετιχιστικό κοινό, όπως η παρουσίαση πατουσών, είναι πιθανόν να ισχύουν οι ίδιοι φορολογικοί κανονισμοί που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Δηλαδή, αν τα έσοδα από αυτήν τη δραστηριότητα αντιμετωπίζονται ως εισόδημα, τότε θα πρέπει να δηλωθούν στη φορολογική δήλωση και να πληρωθούν οι αντίστοιχοι φόροι.

Ωστόσο, επειδή η νομοθεσία εξελίσσεται συνεχώς και μπορεί να υπάρχουν ειδικές διατάξεις που διέπουν αυτού του είδους τις δραστηριότητες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε έναν ειδικό νομικό ή να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες φορολογικές αρχές για συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές που αφορούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα στην Ελλάδα.

Ρωτήσαμε τη δικηγόρο Αγγελική Σουγλέ να μας απαντήσει στο τι ακριβώς προβλέπει η ελληνική νομοθεσία σχετικά με τη σεξεργασία στην Ελλάδα επομένως και στις ψηφιακές πλατφόρμες:

«Ο νόμος 2734/1999 ορίζει την νόμιμη σεξεργασία στην Ελλάδα αποκλειστικά και μόνο σε οίκους ανοχής. Η διαδικτυακή σεξεργασία είναι εντελώς αρρύθμιστη σε επίπεδο εργατικού δικαίου. Επομένως οι σεξεργάτες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω Οnlyfans εργάζονται σε ένα θολό πλαίσιο όσον αφορά την αναγνώριση επαγγελματικών/εργασιακών δικαιωμάτων. Για τα φορολογικά βέβαια ζητήματα που προκύπτουν από τη χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα. Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η πλατφόρμα OnlyFans, λειτουργεί ως ο μεσάζων στην παροχή υπηρεσιών ψηφιακού περιεχομένου. Έτσι υποχρεούται στην καταβολή ΦΠΑ στην Ελλάδα με τον τρέχοντα συντελεστή 24%. Η υποχρέωση καταβολής του ΦΠΑ από την OnlyFans αφορά τόσο τους δημιουργούς περιεχομένου όσο και τους χρήστες της πλατφόρμας. Οι δημιουργοί περιεχομένου οφείλουν να δηλώνουν τα έσοδά τους από την OnlyFans στη φορολογική τους δήλωση, ενώ και οι χρήστες θα πρέπει να καταβάλλουν το ΦΠΑ για τις υπηρεσίες που λαμβάνουν από την πλατφόρμα. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις της φορολογικής νομοθεσίας, οι αρμόδιες αρχές μπορούν να επιβάλουν κυρώσεις, όπως πρόστιμα ή και φυλάκιση