Τα τελευταία χρόνια οι κοινόχρηστοι χώροι εργασίας έχουν αντικαταστήσει τα ατομικά γραφεία και φαίνεται πως αυτό έχει αυξήσει κατά πολύ την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Μιλάμε για χώρους στους οποίους μπορεί να πάει ο οποιοσδήποτε και να δουλέψει μαζί με ανθρώπους από άλλους κλάδους. Γιατί όμως αυτό το concept του κοινού χώρου εργασίας λειτουργεί τόσο αποτελεσματικά;

Η διαφορετικότητα

Η διαφορετικότητα που υπάρχει σε τέτοια μέρη προσφέρει πολλές και διαφορετικές δεξιότητες από τα άτομα που βρίσκονται εκεί. Έτσι ο καθένας επωφελείται από τις δεξιότητες των υπολοίπων και δημιουργείται ένα κλίμα όπου οι άνθρωποι αλληλοσυμπληρώνονται. Αυτό δίνει ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο στα άτομα που συμμετέχουν να είναι ακόμα πιο ενεργά και παραγωγικά.

Η πειθαρχεία

Επειδή βρίσκονται όλοι μαζί και δουλεύουν παράλληλα είναι πολύ πιο εύκολο να είναι συγκεντρωμένοι σε  αυτό που κάνουν και να μην αποσπώνται από άσχετα ερεθίσματα. Ο κοινός στόχος που έχουν στο να τελειώσουν τη δουλειά τους δημιουργεί μία σύμπνοια η οποία λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο. Έτσι αναπτύσσεται ένα αίσθημα πειθαρχίας το οποίο κάνει ακόμα πιο αποτελεσματική τη διαδικασία.

Η διαθεσιμότητα

Οι περισσότεροι κοινοί χώροι εργασίας είναι διαθέσιμοι 24/7, γεγονός το οποίο καταργεί τα ωράρια. Ο κάθε εργαζόμενος μπορεί να δουλέψει στον δικό του χρόνο και να ορίσει εκείνος το καθημερινό του πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του.

Η αίσθηση του ανήκειν

Είναι μία φυσική ανθρώπινη ανάγκη η οποία καλύπτεται σε τέτοιους χώρους. Τα άτομα που συμμετέχουν σε αυτή τη συλλογική διαδικασία  δεν αισθάνονται απομονωμένα όπως θα ήταν σε κάποιο δικό τους γραφείο ή στο σπίτι τους. Έτσι δουλεύουν σε έναν χώρο με πολλούς ανθρώπους και έχουν την επιλογή για το πως και με ποιον θα αλληλεπιδράσουν.

Η καινούρια ευκαιρία

Ακριβώς επειδή σε τέτοιους χώρους συνεργάζονται πολλά άτομα για διαφορετικά projects, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ανοίξουν καινούριες πόρτες συνεργασιών. Κάποιος μπορεί να εκτιμήσει τη δουλειά κάποιου άλλου και να του προτείνει να συμμετέχει σε μία καινούρια δουλειά. Κάπως έτσι ανοίγει ο επαγγελματικός κύκλος γνωριμιών αλλά αυξάνονται και οι συνεργασίες.

Η ευχαρίστηση

Το μεγαλύτερο ίσως πλεονέκτημα που έχουν τέτοιοι χώροι είναι η ευχαρίστηση που νιώθουν οι συμμετέχοντες λόγω της σύμπνοιας που δημιουργείται ανάμεσα τους. Το κλίμα είναι τέτοιο που τους κάνει ακόμα πιο παραγωγικούς και κατ’ επέκταση τους ανεβάζει το ηθικό.

Featured photo: www.unsplash.com