Εδώ θα βρεις τα σημεία διανομής του τρίτου μας τεύχους! find_mehigh