Όσοι έχουν σκύλο ορκίζονται πως σε αυτό βρίσκουν τη κατανόηση και την επικοινωνία που πολλές φορές δεν βρίσκουν με τους υπόλοιπους ανθρώπους. Η παραπάνω γνώμη έχει πολλάκις χλευαστεί και αμφισβητηθεί από εκείνους που πρεσβεύουν πως τα ζώα μας δεν μπορούν να καταλάβουν πια τόσα πολλά.

Ερευνητές που θέλησαν να διαλευκάνουν το όλο θέμα έβαλαν τα αγαπημένα τετράποδα να ξαπλώσουν σε fMRI μηχανήματα και με ένα ειδικό μόνιτορ παρακολούθησαν τις αντιδράσεις που συνέβαιναν στον εγκέφαλό τους όταν άκουγαν θετικά σχόλια από τους ιδιοκτήτες τους. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι όπως και οι άνθρωποι, έτσι και τα σκυλάκια αντιλαμβάνονται και το θετικό ή το αρνητικό νόημα μιας λέξης χρησιμοποιώντας το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου. Ταυτόχρονα, με το δεξί ημισφαίριο αντιλαμβάνονται τον τόνο που εμείς δίνουμε στη λέξη, ξεχωρίζοντας πότε ο ιδιοκτήτης μιλάει χαρούμενα ή με ουδέτερο ύφος.

Έτσι, μπορούμε να πούμε πως ναι, ο σκύλος μας καταλαβαίνει και τι του λέμε και με τι διάθεση του το λέμε. Το εντυπωσιακό είναι ότι η εγκεφαλική λειτουργία μεταξύ ανθρώπου και σκύλου μοιάζει τόσο που οι ερευνητές καταλήγουν στο ότι πιθανότατα οι γλωσσολογικές ικανότητες και των δύο προέρχονται από κοινό πρόγονο. Αυτά για όσους επέμεναν πως είμαστε τρελές που εξηγούμε τα προβλήματα μας στα τετράποδα. Αμέ.