Κορίτσια που έγιναν διάσημα με το blog τους και τα αγόρια τους.

Joahnnes Huebl & Olivia Palermo