Το αστρολογικό σημείο στο οποίο βρίσκεται το κάθε ζώδιο –γη, αέρας, φωτιά, νερό– μας βοηθάει και να καταλάβουμε την αλληλεπίδραση του με το περιβάλλον. Το 2020, η Deepa Iyer, δικηγόρος και συγγραφέας, δημιούργησε το Mapping Our Roles in a Social Change Ecosystem, το οποίο το περιγράφει ως ”ένα πλαίσιο που μπορεί να βοηθήσει άτομα, δίκτυα και οργανισμούς να ευθυγραμμιστούν και να δημιουργήσουν τη σωστή σχέση με τις αξίες της κοινωνικής αλλαγής, τους μεμονωμένους ρόλους τους αλλά και το ευρύτερο οικοσύστημα.”

Όπως ακριβώς τα φυσικά στοιχεία συντονίζονται για να διατηρήσουν την ευημερία της Γης, η αστρολογία μπορεί να μας βοηθήσει να ευθυγραμμιστούμε με την αξία των ατομικών μας ρόλων και το πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το ευρύτερο οικοσύστημα.

Όταν γνωρίζουμε τις αξίες μας και μπορούμε να συνυπάρχουμε αρμονικά σε σχέσεις με άλλους, μπορούμε να εργαστούμε για τη μεγιστοποίηση των  τεσσάρων επιθυμητών αξιών του πλαισίου της Iyer: ισότητα, ελευθερία, δικαιοσύνη και αλληλεγγύη. Η βελτιστοποίηση αυτών των αξιών οδηγεί σε μια πιο υγιή και πιο βιώσιμη Γη στο σύνολό της. Πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτήν τη φυσική συνοχή; Ενεργώντας σε ευθυγράμμιση με τα τέσσερα αστρολογικά στοιχεία και την κορυφαία αξία του καθενός.

Εάν είσαι Κριός, Λέων ή Τοξότης, είσαι ένα ζώδιο της φωτιάς και η αστρολογική σου αξία που σχετίζεται με το οικοσύστημα κοινωνικής αλλαγής είναι η ελευθερία. Αν είσαι Ταύρος, Παρθένος ή Αιγόκερως, δηλαδή ζώδιο της Γης, η αξία σου είναι η δικαιοσύνη. Για τα ζώδια του αέρα δηλαδή Δίδυμους, Ζυγούς ή Υδροχόους, η ισότητα είναι η αξία που τα παρακινεί. Και αν είσαι Καρκίνος, Σκορπιός ή Ιχθύς, η αλληλεγγύη είναι μια αξία που σε ακολουθεί.

Ζώδια της φωτιάς: ελευθερία

Ο Κριός, ο Λέων και ο Τοξότης είναι σε θέση να εμπλακούν σε οτιδήποτε έχει σχέση με το περιβάλλον και μπορούν να βοηθήσουν. Πώς;

  • Βλέπουν το πρόβλημα.
  • Αναλύουν τους παράγοντες (προσωπικοί, πολιτιστικοί και θεσμικοί) που συμβάλλουν στο πρόβλημα.
  • Ενεργούν για να διορθώσουν το πρόβλημα ή την κατάσταση.

Ζώδια της Γης: δικαιοσύνη

Για τον Ταύρο, τον Παρθένο και τον Αιγόκερω, η «δικαιοσύνη» σημαίνει ότι η είναι δεδομένη η πρόσβαση σε πόρους που χρειάζονται οι άνθρωποι για να ζήσουν μια καλή ζωή: ειρήνη, στέγαση, υγειονομική περίθαλψη και ασφάλεια. Αυτά τα ζώδια ξέρουν πώς μια τέτοια δικαιοσύνη παρέχει την ασφάλεια για μια καλή ζωή, και κινητοποιούνται για να εργαστούν και να κάνουν αυτή τη δικαιοσύνη πραγματικότητα για όλους.

Ζώδια του αέρα: ισότητα

Τα ζώδια του αέρα έχουν μια νοημοσύνη που τα βοηθά να θέσουν κατά προτεραιότητα την πρόσβαση σε όλα για όλους ενώ εργάζονται για την εξάλειψη των εμποδίων που αποκλείουν την εν λόγω πρόσβαση σε ευκαιρίες και πόρους. Ουσιαστικά είναι η φωνή για αυτούς που δεν μπορούν να μιλήσουν.

Ζώδια του νερού: αλληλεγγύη

Τέλος, η αλληλεγγύη που δίνει προτεραιότητα στα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου είναι ο τομέας των ζωδίων του νερού: Καρκίνος, Σκορπιός και Ιχθύς. Είναι το πιο ενσυναισθητικά ζώδια και όταν συνδεόμαστε με τα συναισθήματα που στηρίζουν τις συλλογικές μας εμπειρίες, μπορούμε να δημιουργήσουμε κοινωνική συνοχή, η οποία προάγει τη συλλογική ευημερία.

Τώρα που έχεις μια αίσθηση για το ποιο είναι το κυρίαρχο στοιχείο σου, ξέρεις ποιος είναι ο ρόλος σου για να επιτύχεις τη δημιουργία μιας πιο δίκαιης κοινωνίας.

featured photo: @Irrmago