Ο artist Andhika Muksin είναι ο Instagram star που μεταφέρει Disney χαρακτήρες σε όσα κάνουν καθημερινοί άνθρωποι. Και έτσι όλοι είμαστε με κάποιον τρόπο πριγκίπισσες του Disney. Ή εκείνες είναι πιο ”κανονικές” από όσο νομίζαμε.